Szkolenie dla nauczycieli: wielokulturowość

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie dotyczące nauczania o wielokulturowości. Odbędzie się ono przy okazji tegorocznej edycji Simchat Chajim Festival. Szkolenie składać się będzie z dwóch warsztatów – istnieje możliwość zapisania się tylko na jeden z nich. Treści zajęć zawierają w sobie elementy podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego czy etyki. Uczestnicy będą mieli okazję pracować z doświadczonym trenerem, którego praca była wielokrotnie doceniana. Udział w szkoleniu pozwoli na doskonalenie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą, zdobycie wiedzy w zakresie nauczania o wielokulturowości.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Opłata zawiera udział w szkoleniu oraz poczęstunek (kawa, herbata, kanapki) i jest w pełni przeznaczona na realizację warsztatu. Zgłoszenia należy wysyłać poprzez formularz. W przypadku wolnych miejsc otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia oraz informacje dotyczące płatności.

Termin: 19-20 maja 2017 r.
Prowadzący: Jakub Niewiński
Miejsce: Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw,
ul. Zdunowska 12 Krotoszyn

Koszt:
wybrany warsztat I lub II: 35 zł
pakiet warsztat I + II: 60 zł
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.Jakub Niewiński

Edukator z zakresu wielokulturowości, praw człowieka, edukacji włączającej oraz Holokaustu, absolwent Programu Liderzy PAFW Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Ukończył interdyscyplinarne studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim „Kulturowo-społeczna tożsamość płci” oraz w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście „Totalitaryzm-Nazizm-Auschwitz”. Jest absolwentem szkoły trenerskiej „Weź kurs na Wielokulturowość” realizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Aktualnie pracuje w Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, gdzie czwarty rok prowadzi autorską klasę interdyscyplinarną „Hipolit”. Rozwija się także naukowo i pisze doktorat na temat partycypacji młodych ludzi w działania obywatelskie. Od kilku lat kieruje Komitetem Partnerskim Ziemi Goślińskiej. Jest także liderem Koła Wielokulturowości, którego członkami są młodzi ludzie w wieku 13-19 lat z Murowanej Gośliny i okolic. Razem z młodzieżą zrealizował wiele międzynarodowych projektów polsko – izraelskich. Właśnie skończył 15-miesięczne działanie w ramach Programu Równać Szanse Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Nakręćmito! MUROWANA (re)AKTYWACJA”. Współpracuje z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest mentorem w e-coachingowym kursie Szkoły Tolerancji. Współpracował także przy programie „Rozmawiajmy o uchodźcach”. Rok temu otrzymał Nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

Warsztat I
Empatyczne postrzeganie Innego

Termin: 19.05.2017, godz. 16:00 – 20:00

Poziom: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Warsztat oparty na personalizacji historii kilku ludzi oraz na wykorzystaniu bajek będzie służył empatycznej refleksji nad postrzeganiem Innego, w tym imigrantów/imigrantek, uchodźców/uchodźczyń oraz uporządkowaniu ważnych pojęć w kontekście nadużywania terminu „kryzys uchodźców”. Uczestnicy i uczestniczki poznają ciekawe narzędzia do pracy z młodzieżą oparte na edukacji rówieśniczej oraz facylitacji graficznej z wykorzystaniem metody grup eksperckich (JIGSAW) oraz ćwiczeń tożsamościowych kształtujących wrażliwość na odmienność („lustrzana tożsamość”). Będzie bardzo praktycznie i dynamicznie. Warsztat polecany także w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym – zaprezentowana zostanie publikacja ze scenariuszami do pracy z przedszkolakami „Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej”.

Warsztat II
Akceptująca wielokulturowość na wyciągnięcie ręki

Termin: 20.05.2017, godz. 10:00 – 15:00

Poziom: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Warsztaty skupione wokół kwestii wielokulturowości i strategii akulturacyjnych. Zajęcia próbują przyjrzeć się europejskim społeczeństwom, ich otwartości i gotowości do akceptacji innych kultur. Uczestnicy i uczestniczki poznają aktywne sposoby prowadzenia lekcji oparte na ćwiczeniach świadomościowych wokół tożsamości oraz zostaną zaproszeni do warsztatów manualnych z wykorzystaniem węzy pszczelej. Prowadzący podzieli się także dobrymi praktykami wymyślonymi wspólnie z młodzieżą projektów inkluzyjnych oraz międzykulturowych z Izraelczykami, Gruzinami, Ormianami i Maltańczykami.

Formularz zgłoszeniowy