Spotkanie z Marzeną Szugiero

Fot.: Marzena Szugiero

Czy plakaty na pojemnikach do segregacji odpadów mogą wprawić w zdumienie? Na co wyczula się sensor turystki z Europy, przechadzającej się po Jerozolimie? Gdzie napotkać można cyklistów w chałatach? Co funduje doświadczenie własnej egzotyczności i czy w Izraelu można poczuć się niewidoczną? Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć Marzena Szugiero. Jest doktorantką w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie przygotowuje rozprawę na temat praktyk kulturowych w dziewiętnastowiecznym świecie żydowskim, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z kobiecą głową.

  • DATA: 30/05/2016
  • MIASTO: Jarocin
  • MIEJSCE: JOK Jarocin, Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1
  • GODZINA: 11:00
  • KATEGORIA: BEZ GRANIC