Simchat Chajim Festival #2016 – podsumowanie

W dniach 28 maja – 4 czerwca odbyła się kolejna edycja Simchat Chajim Festival. Istotą festiwalu jest wielokulturowa przeszłość południowej Wielkopolski. Obszar ten był niegdyś zamieszkiwany przez liczną społeczność żydowską. Bogata kultura, wspólne dziedzictwo i historia to elementy, które są kołem napędowym festiwalu. Nie zabrakło jednak odwołań do współczesności, przybliżyliśmy pięknie zakamarki Izraela, a także niesamowite filmy. Radość życia w języku hebrajskim to właśnie Simchat Chajim dlatego chcieliśmy rozświetlić zapomniane szczęście i pokazać jak ciekawe jest żydowskie dziedzictwo.

Odbyło się 27 wydarzeń w sześciu miastach: Krotoszynie, Jarocinie, Kobylinie, Zdunach, Odolanowie oraz Koźminie Wielkopolskim.

Tegoroczna edycja rozpoczęła się w Jarocinie koncertem Trio Taklamakan. W ciągu kilku następnych dni mieszkańcy tego miasta mogli obejrzeć wystawę fotograficzną „Papież Franciszek w Izraelu”, posłuchać wykładu Marzeny Szugiero, obejrzeć film pt.: „Polscy sprawiedliwi” oraz spotkać się z podróżniczką, dziennikarką i fotografką Grażyną Banaszkiewicz, która opowiedziała o nowoczesnej architekturze Izraela.

W Koźminie Wielkopolskim Dominik Radwański oraz Jerzy Fornalik oprowadzali po cmentarzu żydowskim, jedynym tak dobrze zachowanym w Wielkopolsce. Odbył się również pokaz filmu „Po-lin. Okruchy pamięci”. W bibliotece najmłodsi wzięli udział w Czytankach, czyli wspólnym czytaniu bajek Brzechwy i Tuwima z wykorzystaniem pięknych pacynek przedstawiających bohaterów wierszyków.

Czytanki odbyły się również w Zalesiu Wielkim oraz w Kobylinie. Dla mieszkańców tego miasta przygotowaliśmy także pokaz filmu, który zgromadził liczną publiczność.

Dużo wydarzeń odbyło się w samym Krotoszynie. Rozpoczęliśmy spotkaniem autorem bloga „Izrael od kuchni” Mateuszem Franckiewiczem, mieszkającym od kilku lat w Izraelu. Krotoszynianie wzięli także udział w pokazach filmów, rajdzie pieszym śladami krotoszyńskich Żydów, spektaklu interdyscyplinarnym „Nasi sąsiedzi”. W Dzień Dziecka na Czytanki zaprosił przedszkolaków Burmistrz Franciszek Marszałek. Wyjątkowym wydarzeniem była modlitwa ekumeniczna na placu po synagodze, w której udział wzięli Rabin Stas Wojciechowicz, Ks. Prałat Aleksander Gendera, Pastor Janusz Lindner oraz Przewodniczący Gminy Żydowskiej we Wrocławiu Pan Aleksander Gleichgewicht. Po modlitwie odbyła się debata „Radość życia”, którą prowadziła Grażyna Banaszkiewicz, a panelistami byli: Rabin Stas Wojciechowicz, prof. Tadeusz Bartoś oraz dr Jacek Kępa. Wzruszającym i ważnym przeżyciem dla wielu gości było spotkanie autorskie z pisarką i malarką Romą Ligocką. Pani Roma opowiedziała o swoim życiu i chętnie odpowiadała na pytania zgromadzonej publiczności. Jednym z ostatnich akcentów tegorocznej edycji była Gala Finałowa, podczas której wystąpił zespół Sztetl. Porwał on mieszkańców Krotoszyna do tańca.

Simchat Chajim Festival odbył się dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta i Gminy Krotoszyn oraz Banku Spółdzielczego w Krotszynie.

Specjalne podziękowania składamy Burmistrzowi Krotoszyna Panu Franciszkowi Marszałkowi, jego zastępcom Pani Joannie Król-Trąbce i Panu Ryszardowi Czuszke, pracownikom Urzędu Miejskiego za ogromną pomoc: Panu Jackowi Kępie, Panu Michałowi Kurkowi, Pani Wioletcie Zielichowskiej, Panu Krzysztofowi Dudkowi, Panu Jerzemu Janickiemu, Panu Marcinowi Zawiei. Festiwal mógł się odbyć dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób i instytucji. Wymienić należy Ks. Prałata Aleksandra Genderę, Rabina Stasa Wojciechowicza, Pastora Janusza Lindnera, Przewodniczącego Gminy Żydowskiej we Wrocławiu Pana Aleksandra Gleichgewichta, Panią Aldonę Kordus, Pana Wojciecha Szuniewicza, Pana Piotra Mikołajczyka, Panią Beatę Ulbrych, Panią Agnieszkę Borkiewicz, Panią Martę Pakulską, Panią Magdalenę Głowienkowską, Panią Grażynę Banaszkiewicz, Pana Marcina Figurę, Pana Pawła Płócienniczaka, Pana Mirosława Borka, Panią Elżbietę Płóciennik, Panią Mirosławę Cichowlas, Panią Mariolę Kaźmierczak, Pana Jerzego Fornalika, Pana Dominika Radwańskiego, Pana Wiktora Lindnera. Dziękujemy Ambasadzie Izraela w Polsce, Wydawnictwu Literackiemu, Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu „Żydowskie Motywy”, By The Way Cafe, Loft, U Bielawnego, Hostelowi Sarbod, Hotelowi Pod Szyszkami, Krotoszyńskiemu Ośrodkowi Kultury, Muzeum Regionalnemu im. H. Ławniczaka, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Jarocin oraz JOK Jarocin, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kobylin, grupie Krotołaz, Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krotoszynie, Gminnemu Zespołowi Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. Nie sposób podziękować tu wszystkim. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc, wsparcie, cierpliwość i zaangażowanie. Do zobaczenia w przyszłym roku!