Porządkowanie cmentarza żydowskiego w Krotoszynie

Fot.: Marcin Fikelman

Cmentarz żydowski w Krotoszynie był przez wieki miejscem spoczynku wielu wybitnych Żydów. Pochowano tu osobistości nie tylko z okolicy, ale i Dolnego Śląska, a nawet z Przemyśla! Niestety, w 1940 roku Niemcy zniszczyli cmentarz, nagrobki rozbijając i wykorzystując jako materiał do budowy chodników, murków itp. Ocalała tylko jedna cała macewa – znajduje się w Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka. Pozostałe fragmenty macew znajdowane są po dziś dzień w wielu miejscach Krotoszyna. Dziś, choć po nagrobkach nie ma śladu, teren przy ul. Ostrowskiej jest dla Żydów nadal cmentarzem. Szanując naszą wspólną lokalną historię, razem z chętnymi mieszkańcami uprzątniemy teren, na którym znajdował się kirkut. Na zakończenie akcji powiesimy kartki upamiętniające pochowane tam osoby.

  • DATA: 01/06/2016
  • MIASTO: Krotoszyn
  • MIEJSCE: Cmentarz żydowski, ul. Ostrowska / ul. Sosnowa
  • GODZINA: 10:30
  • KATEGORIA: TRADYCJA