„Po-lin. Okruchy pamięci” – pokaz filmu

„PO-LIN”, dokument cenionej operator Jolanty Dylewskiej, prawie w całości oparty jest na materiałach archiwalnych – efekcie wieloletnich poszukiwań na całym świecie. Autorami tych unikalnych nagrań byli Żydzi, którzy wyemigrowali do USA, ale w latach trzydziestych XX wieku przyjeżdżali do Polski, by odwiedzić swoich krewnych. Często przywozili ze sobą kamery. Te amatorskie filmy pokazują codzienne życie Żydów w przedwojennej Polsce, ocalając dla nas kawałek historii, która minęła bezpowrotnie po wrześniu 1939 roku. Jolanta Dylewska odwiedziła z kamerą 19 miejsc, z których pochodziły oryginalne nagrania, odnajdując przy okazji ostatnich żyjących świadków tej epoki. Komentarz do filmu, czytany w polskiej wersji językowej przez Piotra Fronczewskiego, powstał dzięki Księgom Pamięci (Sifrei Zikaron), pisanym przez tych, którzy ocaleli. W wyniku żmudnych poszukiwań, za sprawą informacji z ksiąg i wspomnień polskich świadków, pamiętających czasy koegzystencji z Żydami, autorce udało się zidentyfikować wielu bohaterów amatorskich filmów. „Po-lin” to poruszające spojrzenie na świat, który odszedł na zawsze, zmieciony z powierzchni ziemi przez wojenną zawieruchę. Przed wojną w Polsce mieszkało 3,5 miliona Żydów, blisko 10 procent ludności kraju. Tu rodzili się i umierali. Kochali, modlili się i cierpieli. Tu była ich ojczyzna. Po-lin…

 • DATA: 28/05/2016
 • MIASTO: Krotoszyn
 • MIEJSCE: Zespół Szkół nr 1, Plac Szkolny 19
 • GODZINA: 20:30
 • KATEGORIA: TRADYCJA
 • DATA: 30/05/2016
 • MIASTO: Koźmin Wlkp.
 • MIEJSCE: Kino Mieszko, ul. Borecka 18
 • GODZINA: 11:00
 • KATEGORIA: TRADYCJA
 • DATA: 31/05/2016
 • MIASTO: Odolanów
 • MIEJSCE: Odolanowski Dom Kultury, ul. Bartosza 7
 • GODZINA: 10:00
 • KATEGORIA: TRADYCJA