Partnerzy – Simchat Chaim Festival #2019

Organizator

Patronat honorowy

Finansowanie

Partner technologiczny

Patronat medialny

Współorganizatorzy lokalni

Partnerzy