Oprowadzanie po cmentarzu żydowskim

Fot.: Marcin Fikelman

Nowy cmentarz żydowski w Koźminie jest jedną z największych i najlepiej zachowanych nekropolii wyznania mojżeszowego na terenie Wielkopolski. Znajduje się tu około 250 macew w bardzo dobrym stanie z początku XIX wieku i późniejszych. Najstarsza zachowana pochodzi z roku 1806. Na ostatnim nagrobku – mężczyzny Nathana Mośkiewicza, jednego z dwóch mieszkańców miasta wyznania mojżeszowego, którzy przeżyli drugą wojnę światową, widnieje data 1969 (był to ostatni i zarazem jedyny pochówek po drugiej wojnie światowej).

  • DATA: 30/05/2016
  • MIASTO: Koźmin Wlkp.
  • MIEJSCE: ul. Wierzbowa
  • GODZINA: 09:00
  • KATEGORIA: TRADYCJA