Regulamin wydarzenia oraz wytyczne dotyczące stanu epidemicznego COVID - Simchat Chajim Festival

Regulamin wydarzenia oraz wytyczne dotyczące stanu epidemicznego COVID

Szanowni uczestnicy,
szanowne uczestniczki

W związku z sytuacją, z którą mierzymy się każdego dnia i nieustająco trwającym stanem epidemicznym w naszym kraju, proszę Was o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Zarówno ja, jak i cały zespół Simchat Chajim Festival będziemy Wam wdzięczni za przestrzeganie panujących zasad na wszystkich naszych wydarzeniach. Wierzę, że wszyscy zachowamy się odpowiedzialnie i będziemy wzajemnie dbać o swoje bezpieczeństwo jak i komfort.

Bądźcie zdrowi i zdrowe, życzę Wam udanego Festiwalu!

Patryk Piotr Antoniak
dyrektor arytstyczny

DokumentyPrzygotowaliśmy specjalne dokumenty, które pozwolą nam zrealizować program zgodnie z prawem i z zachowaniem bezpieczeństwa. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nimi.

Regulamin wydarzeń » pobierz plik PDF

oświadczenie o stanie zdrowia » pobierz plik PDF

zgoda na publikację wizerunku » pobierz plik PDF

procedury COVID-19 » pobierz plik PDF

Przy zakupie biletów lub odbiorze bezpłatnych wejściówek akceptują Państwo oświadczenie zawarte w systemie naszego Partnera Technologicznego GoOut. Treść niniejszego oświadczenia znajduje się poniżej oraz jest dostępna pod linkiem » COVID – GoOut.

Oświadczenie Uczestnika Wydarzenia dot. COVID-19
oraz Zasady Uczestnictwa w Wydarzeniu

Wyrażam zgodę na przekazanie przez Organizatora Wydarzenia moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych, do Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz służb porządkowych w celu przeciwdziałania epidemii w okresie do 30 dni od daty wydarzenia.

Jestem świadoma/y obowiązku samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej oraz zobowiązuję się do ich używania podczas trwania Wydarzenia i na jego terenie Zobowiązuję się do zakrywania nosa oraz ust podczas trwania wydarzenia oraz zastosowania się do wszelkich wytycznych bezpieczeństwa wskazanych przez Organizatora.

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną COVID-19 oraz, że nie podlegam kwarantannie ani nie znajduję się pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku stwierdzenia u mnie zakażenia lub objawów zakażenia przed Wydarzeniem, zobowiązuję się do nie uczestniczenia w Wydarzeniu.