idea festiwalu

Simchat Chajim,
czyli radość życia!

Istotą festiwalu jest wielokulturowa przeszłość południowej Wielkopolski. Obszar ten był niegdyś zamieszkiwany przez liczną społeczność żydowską. Bogata kultura, wspólne dziedzictwo i historia to elementy, które są kołem napędowym festiwalu. Nie brak jednak odwołań do współczesności, przybliżamy pięknie zakamarki Izraela, a także niesamowite filmy. Simchat Chajim, w języku hebrajskim oznacza „radość życia”, dlatego chcemy rozświetlić zapomniane szczęście i pokazać jak ciekawe jest żydowskie dziedzictwo.

Simchat Chajim Festival to połączenie przeszłości z teraźniejszością, poszukiwanie radości życia i odnajdywanie jej w różnych przejawach sztuki i kultury.

Głównymi miastami festiwalowymi są Jarocin, Poznań i Krotoszyn. Z każdym rokiem rozwijamy program, który podzielony jest na pięć kategorii tematycznych: TRADYCJA, DIALOG, BEZ GRANIC, SZTUKA, DZIECI. Przygotowaliśmy dla Was ponad 40 niezwykłych wydarzeń, szczegółowy program znajdziecie TUTAJ

Upamiętniamy wybitne postaci żydowskiego pochodzenia oraz propagujemy lokalną historię. Dzięki temu umacniamy więzi społeczne oraz poczucie tożsamości lokalnej. Zależy nam, aby działać wspólnie z innymi, dlatego zaprosiliśmy do współpracy organizacje pozarządowe, szkoły i instutucje samorządowe.

TRADYCJA – wydarzenia nawiązujące do bogatej historii i kultury żydowskiej, również tej lokalnej. Warsztaty kulinarne czy wycinanki żydowskiej przybliżą tradycje żydowskie. Pokażemy wyjątkowy film dokumentalny „Po-lin. Okruchy pamięci”, a wyjątkowy koncert organowy przypomni o wielowiekowym sąsiedztwie trzech nacji: Polaków, Żydów i Niemców.

DIALOG – most pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Spotkanie z Ocalonym z Holocaustu będzie okazją do wysłuchania opowieści kobiety uratowanej jako dziecko z Zagłady. Wystawa „Jestem stąd. Polska wielu narodów” pokaże różne kulturowo oblicza naszego kraju. Dzięki spotkaniom z Ks. Adamem Bonieckim i Karoliną Przewrocką-Aderet oraz Mateuszem Franckiewiczem poznamy współczesny Izrael.

SZTUKA – różne oblicza i artystyczne interpretacje… Wystawa twórczości Dawida Marszewskiego „”Ćwiczenia oddechowe” ukaże złożoność relacji i pamięci o historii polsko-żydowskiej. Fotografie Grażyny Banaszkiewicz pokażą nie tylko codzienne życie Izraela, ale także jego niezwykłą architekturę.

BEZ GRANIC – poszukiwania i odkrycia ponad podziałami, bez żadnych ograniczeń. W nurt muzyki klezmerskiej i żydowskiej wprowadzą nas zespoły Klezmafour, Sztetl czy Karolina Cicha & Spółka. Odwiedzi nas pisarka i malarka Pani Roma Ligocka – podczas spotkania opowie o swojej twórczości wynikającej z przeżyć wojennych. Rowerami udamy się na rajd śladami Jakoba Steinhardta.

DZIECI – wydarzenia przygotowane dla najmłodszych. Wspólnie poznawać będziemy twórczość Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Na dzieci czekać będzie także wyjątkowy spektakl „Tuwim Julek – para buch, frazy w ruch” oraz szeroka oferta warsztatów.